Tietosuojaseloste / Visuaalinen Viestintätoimisto Ilona Savitie

1. Rekisterinpitäjä
Torpan Tyttö (Aputoiminimi) / Visuaalinen Viestintätoimisto Ilona Savitie Y: 2684956-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilona Savitie
0405730587
[email protected]

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakastiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja säilytetään verkkokaupan tilauksiin liittyvää yhteydenpitoa, asiakassuhteen ylläpitoa, laskutusta ja kirjanpitoa varten sekä tuotteiden postitukseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Tietosisältö
Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, posti-/toimitusosoite, tilatun palvelun tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. tilauslomakkeen perusteella, www-palautelomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai sosiaalisen median palvelujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista tai julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta muille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisten tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. Palveluntoimittajamme ovat vuonna 2019 Tilitoimisto Sukkela, maksupääte- ja verkkokauppajärejstelmä iZettle sekä sähköinen taloushallinnan ohjelmisto Procountor/Finago. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta, joiden asemaan ja työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti yhteyttä viestintätoimistoon ja yhteyshenkilöön (ks. kohta 2). Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpidon perusteena olevat tositteet kirjanpitolain 2:10 mukaisesti (esimerkiksi liiketapahtumia koskeva kirjanpito 6 vuotta tilikauden päättymisestä).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakasrekisterissä olevalla henkilölle on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Otathan näissä asioissa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.