Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä
Torpan Tyttö -puoti / Visuaalinen Viestintätoimisto Ilona Savitie 
(aputoiminimi Torpan Tyttö)

Y: 2684956-3

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilona Savitie
p. 0405730587
torpantyttopuoti@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Verkkokaupan asiakastiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietoja säilytetään tilauksiin liittyvää yhteydenpitoa, asiakassuhteen ylläpitoa, laskutusta ja kirjanpitoa varten sekä tuotteiden postitukseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. Tietosisältö
Asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tilauksen tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkokauppatilauksen lomakkeella, mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai sosiaalisen median palvelujen kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista tai julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei luovuteta muille osapuolille. Nimitietoja voidaan tietyissä tapauksissa julkaista, jos sellaisesta on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisten tietojärjestelmien avulla käsiteltäviä henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti. Palveluntoimittajamme ovat vuonna 2022 Tilitoimisto Sukkela sekä sähköinen taloushallinnan ohjelmisto Procountor/Finago.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään vain niiden henkilöiden toimesta, joiden asemaan ja työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista
Tiedot voi tarkistaa ottamalla ensisijaisesti yhteyttä verkkokauppaan ja yhteyshenkilöön (ks. kohta 2). Kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpidon perusteena olevat tositteet kirjanpitolain 2:10 mukaisesti (esimerkiksi liiketapahtumia koskeva kirjapito 6 vuotta tilikauden päättymisestä).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Asiakasrekisterissä olevalla henkilölle on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Otathan näissä asioissa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.